Etik Değerler & Politikalar

Değerlerimiz ve politikalarımız iş yapış şekillerimizin temelini oluşturuyor.

İnsan için Değer

Güven, Çeviklik, Kapsayıcılık, Verimlilik, Tutku ve Yükümlülük... SOCAR Türkiye Etik Kurallarımız bu altı kurumsal değerimizi merkezine alıyor.

Güven: Doğruluğu ve yüksek iş ahlâkını temel alıyoruz. Böylece dürüstlüğümüz ve etik iş uygulamalarımız ile güven kazanıyoruz.

Çeviklik: Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını, rekabetçi pazar trendlerini ve fırsatlarını öngörüyoruz. Değişime her zaman açığız, dayanıklılıkla ilerliyor ve hızla değişen koşullarda bile iş odağımızı koruyoruz.

Kapsayıcılık: Farklı fikirlere, farklı güçlere ve farklı deneyimlere sahip kişilerin başarıyı getirdiğine inanıyoruz. Onlara ihtiyacımız olduğunun bilinciyle farklı bakış açılarının peşinden gidiyor ve herkesi, ortak hedeflere ulaşmak için işbirliğine ve katkı sağlamaya teşvik ediyoruz. Enerjimiz kapsayıcılıktan geçiyor. Enerjimiz Çeşitlilik projemiz ile de herkesin sesini duyuyor, attığımız adımları daha da sağlamlaştırıyoruz.

Verimlilik: Faaliyet gösterdiğimiz her yerde emniyetli, güvenilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulması için çalışıyoruz. Sürekli gelişime odaklanıp zamanımızı ve kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak işlerin yapılmasına yönelik en etkin ve verimli süreçleri buluyoruz.

Tutku: İşimize dört elle sarılıyoruz. Hızlı, yüksek enerjili ve coşkulu bir şekilde fırsatları da zorlukları da karşılıyoruz.

Yükümlülük: Faaliyet gösterdiğimiz her alanda sorumluluklarımızı alıyor ve yaptıklarımızı sahipleniyoruz. Verdiğimiz sözleri tutuyor ve taahhütlerimizi yerine getiriyoruz.

Tüm paydaşlarımızın da bu değerlere uygun hareket etmesine, ilgili kanun ve kurallara uymasına son derece önem veriyoruz.

Tüm paydaşlarımıza rehberlik edecek Etik Kurallarımız hakkında detaylı bilgi alın. Yolsuzlukla Mücadele ve Ticaret Kontrolleri Politikamız için tıklayın.

Önce İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre

İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre (İSG-Ç) Politikamız ile çalışanlarımız, yüklenicilerimiz ve komşularımızın sağlığı ve güvenliğini koruyor, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

İş sağlığı, güvenliği ve çevresel mükemmelliğin sağlanması yolundaki rehberimiz İSG-Ç Politikamıza ulaşın.

Kurumsal Risk Yönetim Politikamızı incelemek için tıklayın.

İş Sürekliliği Politikamızı incelemek için tıklayın.

Bilgi Güvenliği Politikamızı incelemek için tıklayın.

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Politikamızı incelemek için tıklayın.

İnsan Hakları Politikamızı incelemek için tıklayın.

Yolsuzlukla Mücadele ve Ticaret Kontrolleri Politikası tıklayın.

SOCAR Türkiye Kalite Politikası tıklayın.

Mevzuat ve Regülasyon Değişiklikleri Yönetimi Prosedürü tıklayın.

İzin Lisans ve Ruhsat Süreçleri Prosedürü tıklayın.

Kamu Kurumları ve STK ile İlişkiler Prosedürü tıklayın.

SOCAR ÖEB İzin Süreç Prosedürü tıklayın.

Stratejik ve Operasyonel Planlama Prosedürü tıklayın.

Kamu İlişkileri Politikası tıklayın.