Sürdürülebilir Dönüşüme Doğru

Kaynaktan son kullanıcıya uzanan tüm iş süreçlerimizde sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerini temel alıyor, insana, topluma, çevreye fayda sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Sürdürülebilirlik Raporumuzu inceleyin

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Petrokimya, rafinaj ve doğal gaz ticareti, iletimi ve dağıtımı olmak üzere, var olduğumuz tüm sektörlerde sürdürülebilir büyümeyi destekliyor, üstün teknolojileri kullanarak insan, toplum ve çevre için değer yaratmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizin temelini faaliyetlerimizden doğan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerin yönetimi, paydaşlarımızın beklentileri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) oluşturuyor.

Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin etkilerinden doğan riskleri minimize ederken, aynı etkilerden doğan fırsatları da maksimum fayda ile değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Stratejimizin bir ayağında; enerji verimliliği, sıfır atık ve yenilenebilir enerji üzerine çalışmalar yürütüyor, diğer ayağında ise karbon yakalama teknolojileri gibi gelecek vadeden projelere yatırım yapıyor, artı değer üreterek döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimizi iş süreçlerimize uygularken 4 öncelik üzerinde duruyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı Destekliyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) dünyamızın karşı karşıya olduğu çevresel, toplumsal ve ekonomik sorunlara acil bir çözüm getirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan ve 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren küresel hedefleri içeriyor. Gezegenimizi korumak, toplumda barış ve refahı sağlamak, Ana iş kollarımızdaki operasyonlarımızın çevresel etkilerini yönetmeyi ön planda tutuyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çevresel etkilerimizi minimuma indirerek biyoçeşitliliğin ve doğal kaynakların korunması için çalışıyor, karbon yakalama teknolojileri gibi gelecek vadeden araştırma ve geliştirme projelerine yatırım yapıyor, artı değer üreterek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyoruz.İ klim değişikliğiyle mücadele gibi konular özelinde belirlenen bu amaçlar; hükümetler ve iş dünyası tarafından hayata geçirilmesi gereken eylem süreçlerine dikkat çekiyor. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde ise sürdürülebilir iş modelinden, teknolojik ilerlemeye ve fayda odaklı yatırımlara kadar çok geniş bir uygulama alanı bulunuyor.

SOCAR Türkiye olarak biz de dünyaya ve topluma sorumlu bir şirket olma anlayışıyla, kaynaktan son kullanıcıya kadar uzanan değer zincirimizin her aşamasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimsiyor, bu kapsamda önceliklendirdiğimiz 8 küresel hedefin desteklenmesine öncülük ediyoruz.

Neler Yapıyoruz?

Hedeflerimiz

'e

kadar CO2 emisyonumuzu

%40

azaltma

'ye

kadar

NET SIFIR

hedefine ulaşma

Sürdürülebilirlik Performansımıza Göz Atın

Satınalma ve Tedarik Zinciri Çalışmaları

Sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemek için satınalma ve tedarik zinciri faaliyetlerinde aşağıdaki aksiyonları alıyoruz:

  • Satınalma süreçlerinde enerji verimliliği ve talep edilen malzemelerin kullanımına (PR) ilişkin içerikler, Yeşil Tedarik Politikası, Teklifleri Değerlendirme MM Prosedürü, MM Stok Kullanılabilirliğini Kontrol Etme ve PR Oluşturma Prosedürleri'nde belirleniyor ve uygulamalar bu kapsamlarda yürütülüyor. Detaylı bilgi için Satınalma Departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.
  • Sürdürülebilirlik alanında SOCAR Türkiye'nin karbondan arındırma stratejisini destekleyecek enerji verimliliği fırsatlarına odaklanıyoruz. Bu kapsamda, 2023 yılı Mart ayından itibaren satış depolarımızda elektrikli forklift kullanımına başladık.
  • SOCAR Türkiye Rafineri Petrokimya İş Birimi sahasında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcı/yüklenici personellerinin, operasyon sahasına girmeden önce zorunlu bir eğitim alması gerekiyor. Çevre ile ilgili içerikler de eğitimin kapsamına dahil ediliyor. Detaylı bilgi için İSG Departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.
  • SOCAR Türkiye Rafineri Petrokimya İş Birimi sahasında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcı/yüklenicilere yönelik satınalma ve tedarik zinciri süreçleri kapsamında, Satınalma Departmanı ile birlikte diğer ilgili departmanların katılımıyla yıllık olarak saha denetimleri gerçekleştiriliyor. Saha denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen aksaklıklar, düzeltici faaliyetler için hizmet sağlayıcılara/yüklenicilere raporlanıyor. Uygun olmayan hizmet sağlayıcı/yükleniciler için prosedürlere uygun olarak gerekli aksiyonlar alınıyor. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için Satınalma Departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.
  • SOCAR Türkiye olarak UN Global Compact ile İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'ne üyeliklerimiz bulunuyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi için İletişim ve Sürdürülebilirlik Departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.
  • SOCAR Türkiye bünyesindeki tüm grup şirketleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel sözleşmelerinde öngörülen SOCAR Türkiye Etik Kuralları kapsamında faaliyetlerini yürütüyorlar. Çalışanlarımızın yanı sıra iş ortaklarımızdan ve SOCAR Türkiye adına hareket eden tedarikçilerimizden/yüklenicilerimizden de etik kurallarımıza uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Konuyla ilgili detaylı bilgi için SOCAR Türkiye ve Petkim’in internet sitesinde paylaşılan Etik Kurallar dökümanını inceleyebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

Petrokimya, doğal gaz, rafinaj ve diğer sektörlerdeki tüm faaliyetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle irtibata geçin.

Sosyal Medyada Takip Edin