Performans Takibi

Sürdürülebilirlik Raporları

Günümüz iş dünyasında sürdürülebilirlik kavramı kurumsal stratejilerin ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle SOCAR Türkiye’de önceliğimiz en iyi ve ölçeklenebilir sürdürülebilirlik stratejisini tüm değer zincirimize entegre etmek. İş stratejimizin temelinde geleceği güvence altına alarak büyümek yatıyor. Bu kapsamda sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı iş süreçlerinin merkezine yerleştiriyoruz.

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşılması için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. “Bugünün sorumluluğuyla, aydınlık yarınlara” vizyonu çerçevesinde sürdürülebilirlik stratejimizi üç temel bileşen ve bir destekleyici mekanizma üzerinde inşa ediyoruz: Karbonsuzlaşma, Döngüsel Ekonomi, Yeşil Finans ve Fırsat Veren Operasyon Modeli.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın diğer bir ayağını da performansımızın takibi oluşturuyor. Tüm faaliyetlerimizin sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerini takip ediyoruz; ortaya koyduğumuz performansı yıllık bazda raporlayarak kendimize kapsamlı bir yol haritası çıkarıyoruz. Raporumuzu şeffaflık ilkemiz doğrultusunda paydaşlarımızla, sektörle ve kamuoyuyla her yıl düzenli olarak paylaşıyoruz.

SOCAR Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2022, Türkiye’deki ana şirket ve iştiraklerinin 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki faaliyetleri ve performans sonuçları hakkında detaylar sunuyor. Rapor, enerji tüketimi, sera gazı emisyonları, çalışanlara eğitim, topluluk katılımı ve tedarik zinciri yönetimi gibi çeşitli konuları içeriyor.

Rapor bütünlüğünü sağlamak için, söz konusu rapor başta finansal veriler olmak üzere SOCAR Türkiye ve grup şirketlerinin konsolide verilerini içermektedir. Örneğin; SOCAR Türkiye, şirketin finansal performansının daha kapsamlı bir görünümünü sağlamak için Petkim, STAR Rafineri ve diğer bağlı ortaklıklarının finansal verilerini konsolide edebilir.

Rapor, kuruluşların sürdürülebilirlik performanslarını raporlamaları için bir çerçeve sağlayan GRI Standartları’nın “Temel” seçeneğine uygun olarak hazırlanmıştır. Rapor, GRI Standartları’nın “içerik belirleme” ilkelerine göre öncelikli konuları belirlemekte, GRI Oil and Gas Sektör Standartlarıyla uyumlu, paylaşılan verileri oluştururken “içerik indeksi kalitesi” ilkelerini dikkate almaktadır.

Karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında; operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan mutlak emisyonlarımızı 2035 yılı itibarıyla yüzde 40 azaltma ve 2050 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda önemli adımlar atıyoruz.

Sera Gazı Salımları
SER GAZI EMISYONLARI /
Kapsam 1 (Ton Co2e)
2020 2021 2022
STAR Rafineri 1.914.451,00 2.010.170,00 2.451.866,91
PETKİM 1.887.965,00 1.881.861,00 1.833.499,00
SOCAR Terminal - 2.287,38 1.745.760,30
BURSAGAZ 1.083,96 1.665,36 1.294,49
KAYSERİGAZ 1.447,43 1.448,37 723,62
SER GAZI EMISYONLARI /
Kapsam 2 (Ton Co2e)
STAR Rafineri 432.560,57 428.453,97 403.876,02
PETKİM 84.744,58 101.690,33 29.725,58
SOCAR Terminal - 4.283,92 3.940,00
BURSAGAZ 504,36 662,55 740,00
KAYSERİGAZ 252 265,26 340,00

SOCAR Türkiye olarak iklim eylemini ciddiye alıyoruz ve işimizi her düzeyde karbonsuzlaştırmaya kararlıyız. Bu kapsamda yeni teknolojilere yatırım yaparak net sıfıra geçişi sağlıyoruz. 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşma yolunda ilerlerken, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye ve uyum sağlamaya yardımcı olan yenilikçi, düşük etkili ürünlere ve çözümlere olan talebi artırma fırsatı görüyoruz.

Bu noktada iştirakimiz SOCAR Enerji Ticaret, nihai tüketicilerin karbon ayak izlerini azaltmak ve nötrleştirmek adına Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirilmiş yeşil enerji satışı ile 2022 yılında mevcut elektrik son tüketici portföyümüzün %13,5’ini, yani 382 milyon kilovatsaatlik kısmını yeşil enerji satışı olarak gerçekleştirdik.

Karbonsuzlaşma stratejimiz kapsamında karbon emisyonunu 2025’e kadar yıllık ortalama %1 azaltmak için enerji verimliliği, elektrifikasyon ve kaynak yönetimi alanında çalışmaları hayata geçiriyoruz. Hedefimizi 2035 itibarıyla yüzde 40 karbon emisyonu azaltımı ve 2050 itibarıyla da net sıfır emisyon olarak belirledik.

Sürdürülebilirliğe pozitif etkisi olan 56 projemiz ile 2022 yılında; 29 bin MW elektrik, 17 bin ton doğal gaz, 16 bin ton fuel gaz ve 108 bin ton su tasarrufu sağladık.

SOCAR Türkiye Enerji Tüketimi
SOCAR Türkiye Enerji Tüketimi
(GJ) 2020 2021 2022
Doğal Gaz 29.540.089,20 31.260.544,50 22.859.115,94
Etilen 17.801.786,60 17.397.214,99 13.932.961,00
Havalandırma Gazı 32.835,25 40.088,10 18.315,50
Hidrojen 568.117,58 323.308,15 391.989,00
Kurum Dışından Alınan Buhar 2.581.045,10 2.126.417,04 1.903.677,00
Sabit Yanma- Dizel 12.179,66 37.092,15 39.631,62
Tüketilen Toplam Elektrik 2.219.918,50 6.119.502,00 5.283.801,00
Yanıcı Gaz 16.879.289,00 16.443.021,02 23.331.625,00
Genel Toplam 69.635.261 73.747.188 67.761.116

SOCAR Türkiye olarak, grup şirketleri ile birlikte saklama süresi dolan 62 ton kâğıdı geri dönüşüme kazandırdık. Bu sayede 1.056 ağacın kesilmesini önlendi. Elde edilen gelirle Ege Orman Vakfı’na 10 bin fidan bağışlanarak, Menemen’de SOCAR Türkiye Gönüllüleri Hatıra Ormanı’na dönüştü. Yarınlarımız için çalışan, üreten, düşünen SOCAR Türkiye Gönüllüleri’nin katılım ile ağaç dikim etkinliği düzenledik.

Dünyada ilk ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 2022 yılında SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon şirketimizde gerçekleştirilmiştir.

Kadın istihadamını arttırma projesi kapsamında, limanda kullanılan vinçlerden biri olan RTG ekipmanının operatörü olarak kadın çalışan istihdamı sağlanmıştır. Kullanılan vincin uzun bir eğitim ve daha sonrasında kapsam içerisinde olduğu için mesleki yeterlilik belgelendirme çalışması mevcuttur. Kadın operatörler şu anda eğitim ve belgelendirme süreci içerisinde olup limanda kadın istihdamını arttırma çalışmaları devam edecektir.

SOCAR Türkiye olarak kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını hedeflemekteyiz. Bu kapsamda, Petkim Üretim Yönetici Direktörlüğüne bağlı AYPE, PA , PVC ve EO/EG Fabrikalarında Kimya Mühendisliği Bölümü’nden yeni mezun olmuş kadın mühendisler çalışmaya başlamışlardır. Amacımız, kadın mühendis istihdamını arttırmak, mühendislik mesleğinin bir erkek mesleği olduğu önyargısını kırmak ve kadın bakış açısı ile fabrikalarda yapılan iş süreçlerine farklılık kazandırmak, yenilikler katmaktır.

Bizimle İletişime Geçin

Petrokimya, doğal gaz, rafinaj ve diğer sektörlerdeki tüm faaliyetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle irtibata geçin.

Sosyal Medyada Takip Edin