İnsan ve Toplum

İnsan Hakları

Benimsediğimiz sorumlu işveren vasfı doğrultusunda üretim aşamasından tedarik zincirlerine ve müşteri ilişkilerine kadar uzanan iş süreçlerimizin tümünde insan haklarını rehber alıyoruz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerinde belirtilen ilkeler kurumsal değerlerimizin temelini oluşturuyor. İnsan haklarını koruyan, geliştiren, kapsayıcı, eşit, şeffaf ve adil bir yaklaşımın hem çalışanlarımız hem de dış paydaşlarımız arasında yaygınlaşması için çalışıyoruz.

Kurum içinde fikir çeşitliliğini desteklemenin çalışanlarımızın yaratıcılıklarını geliştireceğine inanıyoruz. Bu bakımdan çalışanlarımıza potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, mümkün olan en verimli şekilde çalışmalarını yürütebilecekleri iş ortamını onlara sunmayı hedefliyoruz. Bu sebeple işe alım basamağından başlayarak insan kaynaklarının her noktasında fırsat eşitliğinin sağlanması ve çeşitliliğin güvence altına alınması için çalışıyor; dil, din, ırk, etnik köken, cinsel oryantasyon gözetmeksizin her türlü ayrımcılığın engellenmesine yönelik sıkı tedbirler uyguluyoruz.

İlkelerimiz çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık

Toplumsal gelişim ve iş hayatında ilerlemenin, ancak kadının güçlenmesi ile mümkün olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında imzacısı olduğumuz, UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni temel alıyoruz. Söz konusu prensipleri destekleyerek iş süreçlerimizde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık yaklaşımını benimsiyor; çalışanlarımıza kendilerini güvenle ifade edebilecekleri katılımcı bir çalışma ortamı sunmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz “Enerjimiz Çeşitlilik” projesi ile tüm çalışanlarımızın çeşitliliğine saygıyla yaklaşıyor, her birinin kendi rengi, tercihi, düşünceleri, yetenekleri ve inançlarıyla kurumumuza değer katacağına inanıyoruz.

Yerel tedarikçi potansiyelini güçlendiriyoruz.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda ham petrol ve hammadde dışı satın alımlarımızda yerel tedarikçileri tercih ediyoruz. Bu kapsamda Rafineri ve Petrokimya İş Birimi’mizde devreye aldığımız Yerli İmalat Servisi ile orijinali yabancı firmalardan temin edilmiş yedek parça ve ekipmanların yerli imalatçılardan temin edilmesini sağlıyoruz. Bu bilinç ve kararlılıkla, 2021 yılında yapmış olduğumuz 5,6 milyar TL tutarındaki satın almalarımızın %80ʼini yerel tedarikçilerden sağlamayı başardık.
Etik kurallarımızın tamamı için buraya tıklayın.
Yolsuzlukla Mücadele ve Ticaret Kontrolleri Politikamız için tıklayın.

Sosyal Sorumluluk

SOCAR Türkiye olarak hem faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde hem de ulusal çapta kurumsal sorumluluk projeleri hayata geçirerek toplumsal kalkınmaya destek oluyoruz. Bu kapsamda çevre, spor, eğitim ve kültür-sanat alanlarında toplumsal fayda odaklı öncü projelerin yanı sıra bağış ve sponsorluk çalışmaları da yürütüyoruz.

SOCAR Gönüllüleriyle toplumsal değer yaratıyoruz.

2021 yılında 500ʼe yakın çalışanımızın gönüllü katılımıyla hayata geçirdiğimiz SOCAR Gönüllüleri platformu aracılığıyla topluma dokunan faydalı projeler ve iş birlikleri geliştiriyoruz. Eğitim, çevre, sağlık, spor, hayvanları koruma ve sosyal konular odağında toplamda 6 takımdan oluşan gönüllü ekibimizle bugüne kadar sayısız sosyal sorumluluk projesi yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızı oluştururken Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) rehber alıyor, kendimize sürdürülebilir hedefler doğrultusunda takip edilecek bir yol haritası çıkarıyoruz. Bu sayede bir yandan toplumsal farkındalığa ve kalkınmaya hizmet ederken diğer yandan çalışanlarımızın sosyal sorumluluk bilinci geliştirmelerine ve kendi iradeleriyle toplumsal gelişimi desteklemelerine katkı sağlıyoruz.

2021 yılında SOCAR Gönüllüleri’mizle yürüttüğümüz çalışmalarda 2 önemli ödülün sahibi olduk. Bunların ilki, topluma faydalı sosyal sorumluluk projelerinin global çapta ödüllendirildiği “Communitas Awards” tarafından verildi. Topluluk tarafından, canlıları ve toplumun her kesimini içine alan kapsamlı yaklaşımımızdan ötürü “Topluma Hizmet ve Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Liderlik” kategorisinde ödüle layık görüldük. Ayrıca Global Business Excellence Awards tarafından “Üstün Toplum Girişimi” kategorisinde ödül alarak da başarılarımızı ikinci kez taçlandırmış olduk.

Çalışan Gelişimi

Grup şirketlerimizle birlikte devreye aldığımız Yetenek Yönetimi Sistemi sayesinde çalışanlarımızın potansiyellerine ulaşmalarına olanak sağlıyor, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu sistem ile çalışanlarımızın geleceğe dair potansiyellerini değerlendirildikten sonra yeteneklerinin gelişmesine yönelik eğitimler veriyoruz. Böylece çalışanlarımızın kendileri için en doğru kariyer planını oluşturmaları sağlarken, şirket performansını da en üst noktaya taşımayı hedefliyoruz.

Yeni ufuklar açıyor, yeni başarılara yürüyoruz.

Çalışanlarımızın mesleki gelişimlerinin yanında kişisel vizyonlarının da genişlemesine önem veriyoruz. Bu nedenle onlara yeni bakış açıları kazanabilecekleri, yeteneklerini çeşitlendirebilecekleri mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimler; performans değerlendirme sonuçları, kurumsal ve bireysel hedefler, kariyer planları, sektörel gelişmeler ve bireysel talepler dikkate alınarak oluşturuluyor. Belirlenen eğitim programlarına şirket dışı uzman ve akademisyenlerin katılımı sağlanıyor.
İşe başlayan tüm çalışanlarımıza, şirket ve kurum kültürüne adapte olabilmeleri için online ve fiziksel oryantasyon eğitimleri veriyoruz. İşe alım süreçlerimizi ayrıca üniversite sanayi iş birlikleri ve staj programlarıyla destekliyoruz.
Dünyadaki en iyi uygulamaları gözeterek hayata geçirdiğimiz İnsan Kaynakları platformu ile çalışan bağlılığını artırmayı hedefliyoruz. Uygulama ile özlük, işe alma, işe hazırlama, performans yönetimi, eğitim yönetimi, kariyer yönetimi gibi tüm süreçlerin ortak bir deneyim kanalından karşılanması sağlanırken; başarının takdir edildiği, ödüllendirildiği eğlenceli ve eğitici ek fonksiyonlarla da çalışanlarımızın gelişimine ortak oluyoruz.

Bizimle İletişime Geçin

Petrokimya, doğal gaz, rafinaj ve diğer sektörlerdeki tüm faaliyetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle irtibata geçin.

Sosyal Medyada Takip Edin