Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Giriş ve Kapsam

Bu Kullanım Koşulları (“Koşullar”), SOCAR Turkey Enerji A. Ş. (“SOCAR Türkiye”) tarafından kullanıma sunulan ve işletilmekte olan http://www.socar.com.tr (“İnternet Sitesi”) alan adlı sitenin kullanımına ilişkin kuralları belirlemektedir.

Bu İnternet Sitesi’ni kullanmakla, bu Koşullar’ı kabul etmiş sayılırsınız. Koşulların herhangi bir maddesini kabul etmiyorsanız, lütfen İnternet Sitesi’ni kullanmayı sonlandırınız.

İnternet Sitesi’ni kullanımınızda geçerli olacak kişisel veri ve gizliliğe ilişkin kurallar (çerez (cookie) kullanımı da dahil olmak üzere), bu Koşullar’ın ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası altında düzenlenmiştir.

İnternet Sitesi üzerinden üçüncü kişilere ait internet sitelerine ya da uygulamalara ya da benzeri unsurlara bağlantı verilmesi halinde, söz konusu bağlantının kullanımı neticesinde erişilen internet siteleri, uygulamalar ya da benzeri unsurlar bu Koşullar’ın kapsamı dışındadır. Söz konusu durumlarda ilgili internet sitesinin, uygulamanın ya da benzeri unsurun kullanım koşulları uygulama alanı bulabilecektir.

Koşulların Değişmesi

SOCAR Türkiye, Koşullar’ı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Değiştirilmiş yeni Koşullar’ın İnternet Sitesi’nde yayınlanması anında ya da diğer iletişim yöntemleri ile kullanıcıların bilgilendirilmesi anında, Koşullar’ın yeni versiyonu, aksi belirtilmedikçe, yürürlüğe girmiş olacaktır.

İnternet Sitesi'nin Kullanımı

İnternet Sitesi, SOCAR Türkiye’yi ve SOCAR Türkiye’nin faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek gibi amaçlarla kurulmuştur. Kullanıcılarımız da bireysel olarak İnternet Sitesi’nden bu amaçlar kapsamında yararlanabileceklerdir.

Ancak, İnternet Sitesi’ne zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunamazsınız. Ek olarak tersine mühendislik gibi İnternet Sitesi’nin teknolojisini veya İnternet Sitesi üzerindeki fikri hakları izinsiz kullanmayı sağlayacak faaliyetlerde bulunamazsınız.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

İnternet Sitesi ve üzerinde yer alan içerikler, telif haklarına, marka hakkına, tasarım hakkına ve diğer fikri ve sınai haklara (tüm bunlar birlikte “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” olarak anılacaktır) konu olmaktadır veya olabilecektir.

İnternet Sitesi’nin kullanımı, hiç kimseye Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’nın devri, lisanslanması veya herhangi bir şekilde çoğaltma, yayma, kullanma ve faydalanma gibi bir hakkın verildiği anlamına gelmeyecektir. Herhangi bir içeriğin SOCAR Türkiye’den izinsiz olarak kullanılması, SOCAR Türkiye’nin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’nın ihlali anlamına gelebilir.

İnternet Sitesi'nde Yer Alan İçerikler

İnternet Sitesi’nde yer alan içeriklerin her zaman güncel ve doğru olması için SOCAR Türkiye tarafından gereken çaba gösterilmektedir. Buna rağmen SOCAR Türkiye İnternet Sitesi üzerinden paylaştığı tüm içeriğin her daim güncel olduğunu garanti etmemektedir.

İnternet Sitesi’nde şirketlerimiz tanıtılmakta ve faaliyetlerimiz hakkında genel ve kamuya açık bilgiler paylaşılmaktadır. Şirketlerimiz veya faaliyetlerimiz ile ilgili bir karar almanız gerekiyorsa, bunların almak istediğiniz karar ile ilgili amaca uygun olup olmadığını tespit etmek size ait bir sorumluluktur.

İnternet Sitesi aracılığıyla paylaştığımız içerikte yer alan tüm bilgi ve açıklamaların hiçbiri sözleşmeye davet olarak kabul edilemez, herhangi bir beyan veya taahhüt teşkil etmez.

İnternet Sitesi içeriğine dayanarak verdiğiniz kararlardan dolayı sorumluluk tamamen sizlere aittir. Söz konusu kararlardan dolayı SOCAR Türkiye’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İnternet Sitesi'nin İçeriğine ve Yayında Kalmasına İlişkin Hükümler

SOCAR Türkiye, İnternet Sitesi üzerinde her türlü değişikliği dilediği zaman yapabileceği gibi, İnternet Sitesi üzerinden paylaştığı içeriği kısmen veya tamamen, ilgili kanunların izin verdiği ölçüde yayından da kaldırabilir.

İnternet Sitesi’nin doğası gereği, bazı zamanlarda İnternet Sitesi’nde teknik bakım, düzeltme veya yenileme gibi amaçlarla yayına kısa süreli ara verilmesi gerekebilir. Böyle bir durumda, SOCAR Türkiye’nin İnternet Sitesi’ne erişememeniz halinde hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Tarafların Sorumluluğu

İnternet Sitesi’ni kullanmakla veya İnternet Sitesi’nden yararlanmakla, ortaya herhangi bir zarar çıktığı iddia edilemez ve bu zararın tazmini talep edilemez. İnternet Sitesi’nin kullanımı nedeniyle ortaya çıkacak bütün sonuçlardan siz sorumlu sayılırsınız.

Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk

İnternet Sitesi’nin kullanımından doğabilecek tüm uyuşmazlıklar Türk hukukuna tabi olacaktır. Söz konusu uyuşmazlıkların çözümü konusunda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

İletişim Bilgilerimiz

Bu Koşullar ile ilgili sorularınızı iletmek amacıyla İnternet Sitesi’nde yer verdiğimiz iletişim formunu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.