10 dk

SOCAR Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu’ndan Öne Çıkanlar

Sürdürülebilirlik 20.10.2023

SOCAR Türkiye olarak sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyoruz. İş stratejimizin yarattığı finansal değerin yanı sıra faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevresel etkilerimizi en aza indirmek için çalışıyoruz. Var olduğumuz tüm sektörlerde sürdürülebilir büyümeyi destekliyoruz. Üstün teknolojileri süreçlerimize entegre ederek insan, toplum ve çevre için değer yaratmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler’in küresel eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) benimsiyor, önceliklendirdiğimiz 8 küresel hedefin desteklenmesine öncülük ediyoruz. Bunlar:

 • 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • 6. Temiz Su ve Sanitasyon
 • 7. Erişilebilir ve Temiz Enerji
 • 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 • 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
 • 12. Sorumlu Üretim ve Tüketim
 • 13. İklim Eylemi
 • 17. Amaçlar için Ortaklıklar

Bu amaçlar odağında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri, yıllık olarak yayımladığımız SOCAR Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıyoruz. Raporumuz, Türkiye’deki ana şirket ve iştiraklerimizin enerji tüketimi, karbon emisyonları, topluluk katılımı ve tedarik zinciri gibi konulardaki projelerini içeriyor.

Rapor,

 • Çevre ve İklim Değişikliği ile Mücadele
 • İnsan Odaklı Yaklaşım
 • Teknoloji ve İnovasyon
 • Toplumsal Fayda ve Sosyal Sorumluluk olmak üzere dört ana bölümden oluşuyor.

İşte Sürdürülebilirlik Raporumuzdan öne çıkanlar:

Çevre ve iklim değişikliği ile mücadele

Çevresel yönetimimizin çerçevesini SOCAR Türkiye İSG-Ç Politikası’na göre belirliyoruz. Bu kapsamda çevresel etkilerimizi azaltmak amacıyla karbon emisyonu, atık yönetimi, yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet yürütüyoruz. Ayrıca enerji verimliliği ve çevresel sorunlar hakkında da bilinçlendirici çalışmalar yapıyoruz. Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmalarımızla 2035 yılına kadar %40 azaltım, 2050 yılına kadar ise net sıfır emisyon hedefliyoruz. Ürün bazında çevresel etkimizi ve iyileştirme alanlarımızı tespit etmek adına Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) çalışmaları yürütüyoruz.

STAR Rafineri iskelelerine yaklaşan gemilere pre-booming işlemi uygulayarak çevresel etkilerimizi düşürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda yükleme veya boşaltma işlemi gerçekleşmeden önce gemilerin etrafı bariyerle çevriliyor. Bu sayede olası bir döküntü sonucunda meydana gelebilecek çevresel etkiler kontrol altına alınıyor.

İştirakimiz SOCAR Enerji Ticaret, son tüketicinin karbon ayak izinin azaltılması ve nötrlenmesi adına Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirilmiş yeşil enerjiyi tüketiciye ulaştırıyor. Bu kapsamda 2022 yılındaki enerji satışının %13,5’ini yani 382 milyon kilovatsaatlik kısmını yeşil enerji olarak gerçekleştirdi. Ayrıca güneş enerji sistemlerinin kurulumuna yönelik tüketicilere sunduğumuz aracılık hizmetleri de ürün yelpazesinde yer alıyor.

Paris İklim Anlaşması’nın ana hedefi olan küresel ortalama sıcaklık artışının 1,5°C ile sınırlandırılmasını destekliyoruz. Karbon emisyonlarının düşürülmesi ve net sıfır hedefine ulaşılması için çalışıyoruz. Bu kapsamda, iklim değişikliği konusunu çeşitli disiplinlerde oluşturduğu risk ve fırsatlar bağlamında sistematik bir biçimde ele alıyoruz.

Karbonsuzlaşma çalışmalarımız kapsamında rafineri ve petrokimya operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyon yoğunluğunu 2025’e kadar yıllık ortalama %1 azaltmayı hedefliyoruz. Azaltım çalışmalarımız, enerji tüketimini azaltmak ve alternatif kaynaklara yönelmek olmak üzere iki ana odak çevresinde gerçekleşiyor. Öte yandan çalışanlarımızın iş fikirleriyle büyüyen “Değer Benim Platformu” altında enerji verimliliği ve dijitalleşme üzerine fark yaratan projeler hayata geçiriyoruz. Platform kapsamında 2022 yılında STAR Rafineri’de sürdürülebilirliğe katkı sağlayan 32 proje yürütüldü. Bu projelerle toplamda 76 bin ton su tasarrufu sağlandı. Ayrıca Petkim’de gerçekleştirilen 24 proje sonucunda 48 bin ton karbon emisyon kazancı ve 32 bin ton su tasarrufu sağlandı.

SOCAR Türkiye olarak faaliyetlerimiz sırasında oluşan su tüketimini de gözetiyoruz. Bu kapsamda Petkim genelinde uyguladığımız su tüketiminin azaltılması çalışması sonucunda yıllık ortalama 250 t/h olan su tüketimimiz, 120 t/h seviyesine düştü.

Faaliyetlerimizin ekosisteme ve biyoçeşitliliğe etki edebileceğinin bilincindeyiz. Yaşadığımız ve çalıştığımız toplulukları ve doğal çevreleri korumayı taahhüt ediyoruz. Sürdürülebilir gelecek için etkili atık yönetiminin önemine inanıyoruz. Atık yönetimi sistemimizin temelinde, atıkların oluşmadan önce azaltılması ve kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşümünün sağlanması yer alıyor. Geri dönüşüm alanında ODTÜ iş birliği ile Atık Poliolefinerden Rafineri ve Petrokimya Girdisine Uygun Hammadde Geliştirilmesi Projesi’ni başlattık. Proje ile plastik atıkların kimyasal yöntemlerle petrokimya sektörüne uygun ham maddelere dönüştürülmesini hedefliyoruz.

Sorumlu tedarik zinciri

Oluşturduğumuz değer zinciri, kendi büyüklüğüne paralel bir satın alma operasyonunu gerekli kılıyor. Bu kapsamda sorumlu tedarik zinciri anlayışıyla tüm satın alma operasyonlarımızda sürdürülebilirliği gözetiyoruz. Tedarik zincirimizdeki tüm tedarikçilerin de süreçlerini sürdürülebilir hale getirmelerini teşvik ediyoruz.

İnsan odaklı yaklaşım

İnsan odaklı iş anlayışıyla paydaşlarımızın temel haklarını ve refahını her zaman önceliklendiriyoruz. Çalışma arkadaşlarımız arasında herhangi bir dil, din, ırk veya cinsiyet ayrımı yapmadan herkese eşit şekilde yaklaşıyoruz. İşe alım süreçlerimizde de fırsat eşitliğini ön planda tutuyoruz.

“Çalışma arkadaşlarımız arasında herhangi bir dil, din, ırk veya cinsiyet ayrımı yapmadan herkese eşit şekilde yaklaşıyoruz.”

Toplumsal cinsiyet eşitliği

Toplumsal gelişimin ve iş hayatında ilerlemenin ancak kadının güçlenmesiyle sağlanabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imzacıları arasında yer alıyoruz. İş süreçlerimizde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık yaklaşımını uygulamaya özen gösteriyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza kendilerini iyi ve güvende hissedecekleri, gelişime açık, katılımcı ve insan haklarına saygılı bir iş ortamı sunmayı hedefliyoruz.

Enerjimiz Çeşitlilik diyerek başlattığımız inisiyatif ile çalışma arkadaşlarımızın her birinin kendi rengi, tercihi, düşünceleri, yetenekleri ve inançlarıyla kurumumuza değer katacağına inanıyoruz. Bu nedenle çeşitliliği kabul eden bir kültürü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ayrıca inisiyatif kapsamında hazırladığımız eğitimlerle çalışanlarımızın gelişimini de destekliyoruz.

Çalışan bağlılığı ve refahı

SOCAR Türkiye olarak tüm çalışanlarımızın bağlılığını ve memnuniyetini korumanın ve geliştirmenin önemini biliyoruz. Operasyonlarımızda herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlarımıza çeşitli yan haklar ve performans primi sağlıyoruz. Bu haklar için unvan seviyesi dışında cinsiyet, din, dil, etnik köken ve bunlara benzer herhangi bir ayrım gözetilmiyor. İnsanca çalışma ve insanca yaşama ilkeleri göz önünde bulundurularak tüm çalışanlara eşit yaklaşımla sağlanıyor.

Teknoloji ve inovasyon

En güncel teknolojileri süreçlerimize entegre ederek sektördeki öncü konumuzu güçlendiriyoruz. İş birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli Ar-Ge çalışmaları yürüterek süreçlerimizin gelişimini destekliyoruz.

Dijital dönüşüm

Sektörde öncü konumumuzla en yeni teknolojileri süreçlerimize entegre ederek çevresel ve toplumsal fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda dijital dönüşüm alanında yürüttüğümüz çalışmalardan bazıları şöyle:

Petkim ve STAR Rafineri Doğal Gaz Tüketim Tahmin Modeli

Petkim ve STAR Rafineri üretim tesislerimiz enerji kaynağı olarak doğal gaz kullanıyor. Bu noktada günlük olarak bir sonraki günün doğal gaz tüketiminin tahmin edilip doğal gaz dağıtıcılarına bildirilmesi gerekiyor. Tahminlerin gelişmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar ile süreçlerimizin sürekliliğini sağlıyoruz.

Aliağa Enerji Optimizasyonu (AEO)

Aliağa Yarımadası’nda bulunan STAR Rafineri ve Petkim iştiraklerimiz, enerji üretim ve çevrim üniteleri, bu tesislere ait farklı basınç kademelerinde buhar kolektörleri ve Rüzgâr Enerji Santralleri (RES) içeriyor. Optimizasyon projemizle yarımadada bulunan elektrik ve buhar dahil olmak üzere tüm enerji kaynakları ve tüketenleri arasındaki dengeyi yöneterek enerji optimizasyonu sağlıyoruz. Bu şekilde en optimum, en verimli buhar ve elektrik üretim-tüketimi ile sürdürülebilirlik hedefimize katkı sunuyoruz.

HCU Dizel Parlama Noktası Tahminleme ve Optimizasyonu

Projeyle dizel havuzundaki parlama noktalarını gerçek zamanlı kalibre etmeyi ve böylece kaliteden kaynaklı kayıpları önlemeyi amaçlıyoruz. HCU ünitesindeki dizel havuzu ve dizel karışım havuzundaki parlama noktalarını büyük veri kullanılarak geliştirilen analitik modellerle tahmin ediyoruz. Böylelikle optimum parlama noktasını elde etmek için gereken ağır nafta miktarını belirleyebiliyoruz. Kayıpların önlenmesiyle finansal fayda ve yönetim kolaylığı elde ederek verimlilik artışı sağlamayı hedefliyoruz.

Ar-Ge faaliyetleri

Ar-Ge ve İnovasyon Merkezimiz grup şirketlerimizin bütün faaliyetlerinde çevresel performansın ve kaynak verimliliğinin artması için projeler geliştiriyor. SOCAR Ar-Ge, Ufuk 2020 - Karbon Yakalama - Depolama ve Kullanım (CCSU) alanında, halihazırda CARMOF ve CO2 Fokus adlı 2 Avrupa Birliği projesi yürütüyor. İşte bazı projelerimiz:

NEFERTITI Projesi

NEFERTITI Projesi ile güneş enerjisinden yararlanılarak heterojen katalizörler eşliğinde karbondioksitten etanol ve izopropanol gibi kimyasal maddelerin üretilmesi hedefleniyor. Bu projenin, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının çeşitlendirilmesi konusunda Ar-Ge tecrübesini önemli ölçüde artırmasını amaçlıyoruz.

Circular TwAIn Projesi

Circular TwAIn Projesi, SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nin geliştirdiği ve UFUK 2020 tarafından fonlanmaya hak kazanan ilk dijital projemizdir. Yapay zekâ ve dijital çözümlerle enerji verimliliğinde artış hedefleyen proje, aynı zamanda AB tarafından fonlanmaya hak kazanan dördüncü projemiz oldu.

LOUISE Projesi

Ufuk 2020 hibe programı tarafından fonlanan bir başka projemiz olan LOUISE Projesi ile katı atıklara değer kazandırmayı amaçlıyoruz. Proje kapsamında, katı atıklardan kimyasal döngü yöntemiyle (Chemical Looping Combustion-CLC) enerji ve saf CO2 elde etmeyi mümkün kılan bir sistem geliştirmeyi hedefliyoruz.

Toplumsal fayda ve sosyal sorumluluk

Hem faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde hem de ulusal çapta kurumsal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek toplumsal kalkınmayı destekliyoruz. Çevre, spor, eğitim ve kültür-sanat alanlarında hayata geçirdiğimiz toplumsal fayda odaklı öncü projelere ek olarak bağış ve sponsorluk faaliyetleri de gerçekleştiriyoruz. Gelin bu çalışmalarımızdan bazılarına yakından bakalım.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu - Boccia Milli Takımı Ana Sponsorluğu

Grup şirketimiz Petkim ile 2018’den bu yana Türkiye Boccia Milli Takımı’na ana sponsorluk desteği sağlıyoruz. Ağır engelli bireylerin oynayabildiği tek spor olan boccia sporunu destekleyerek sporcuların ve ailelerinin sosyal yaşama katılımına ve kapsayıcı bir toplum hedefine katkı sağlıyoruz.

Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi

2021 yılından bu yana paydaşı olduğumuz Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’ne desteğimizi sürdürüyoruz. Proje, mühendislik fakültelerinde okuyan geleceğin kadın mühendis adaylarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Desteğimiz kapsamında 10 kimya mühendisliği öğrencisine burs, İngilizce eğitimi, mentorluk ve staj imkânı sağladık. Ayrıca öğrencileri Aliağa’daki üretim tesislerimizde ağırlayarak üretim süreçlerini yakından incelemelerine fırsat sunduk.

TURMEPA ile SOCAR Terminal “Mavi İklim Elçileri” Projesi

Limanlarda kadın çalışanların sayısını artırmak, sıfır atık mavi dönüşümünü uygulamak, iklim değişikliği ile ilgili konularda çözüm önerileri sunmak amacı ile düzenlenen Mavi İklim Elçileri projesine katılım gerçekleştirdik. TURMEPA, TÜRKLİM ve Wista Türkiye ile yürütülen proje kapsamında SOCAR Terminal’in desteği ile liman çalışanlarına sıfır atık eğitimi verilmesini sağladık. Ayrıca sıfır atık ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Aliağa Halk Plajı’nda ve Karşıyaka Deniz Kabuğu Adası’nda kıyı temizliği çalışması gerçekleştirdik.

SOCAR Türkiye Gönüllüleri

SOCAR Türkiye çalışanlarının iradesiyle başlatılan bir gönüllülük programı olan SOCAR Türkiye Gönüllüleri platformunu 2021 yılında hayata geçirdik. Bu proje ile çalışma arkadaşlarımızın sosyal sorumluluk bilinci geliştirmelerine ve gönüllülüğü içselleştirmelerine katkı sağlıyoruz. Yaklaşık 500 çalışma arkadaşımızın katılımıyla kurulan SOCAR Türkiye Gönüllüleri, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor. İşte onlardan bazıları:

SOCAR Türkiye Gönüllüleri 2022 Yılı EÇEV “Bir Dilek Tut” Kampanyası

SOCAR Türkiye Gönüllüleri, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) iş birliğiyle dezavantajlı çocukların yeni yıl dileklerini gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Proje kapsamında 605 çocuğun hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlayan çalışma arkadaşlarımız, Yamanlar Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek ihtiyaç sahibi çocuklara hediyelerini teslim etti.

SOCAR Türkiye Gönüllüleri Eğitim Faaliyetleri

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak planlanan “Güvenli ve Verimli Doğal Gaz Kullanımı Eğitimi” projemizi, Bursa’daki 374 okulun öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirdik. 2021 yılından bu yana çevrimiçi olarak başarıyla düzenlediğimiz eğitimlere toplamda 53 bin 487 öğrenci ve öğretmen katılım gösterdi.

SOCAR Türkiye Gönülleri Hatıra Ormanı Ege Orman Vakfı Ağaç Dikim Etkinliği

Grup şirketlerimiz ile birlikte, saklama süresi dolan 62 ton kâğıdı geri dönüşüme kazandırarak 1.056 ağacın kesilmesinin önüne geçtik. Elde edilen gelirle Ege Orman Vakfı’na 10 bin fidan bağışı yaparak Menemen’de SOCAR Türkiye Hatıra Ormanı’nı oluşturduk. Yarınlarımız için uğraşan SOCAR Türkiye Gönüllüleri’nin katılımı ile ağaç dikim etkinliği düzenledik.

SOCAR Türkiye olarak bugünün enerjisiyle daha güzel yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporumuzun tamamına ulaşmak için tıklayın.

Sosyal Medyada Paylaş

Bağlantı panoya kopyalandı
Etiketler:

İlginizi Çekebilir

7 dk
SOCAR Türkiye Gönüllüleri’nden Katma Değer Yaratan Sosyal Sorumluluk Projeleri
Sürdürülebilirlik 20.02.2024

Toplumu, çevreyi ve çevremizdeki tüm canlıları desteklemek için 500’e yakın çalışanımızın gönüllü katılımıyla hayata geçirdiğimiz SOCAR Türkiye Gönüllüleri platformu olarak, 202...

Devamı

11 dk
COP28’de Önemli Kararlar: Tarihî Zirvede Neler Yaşandı?
Sürdürülebilirlik 14.12.2023

30 Kasım’da başlayan 28. Taraflar Konferansı yani COP28, iklim kriziyle mücadelenin gelecek yıl izlenecek yol haritasını belirledi. Dubai’de gerçekleşen ...

Devamı

4 dk
Sürdürülebilir Büyümenin Anahtarı: Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Nedir?
Sürdürülebilirlik 06.12.2023

Günümüzde işletmelerin en önemli hedeflerinden biri sürdürülebilir büyümedir. Daha açık bir ifadeyle, kısa vadeli kârlılık yerine uzun vadeli başarı ve dayanıklılığın yaratılmas...

Devamı

4 dk
Biyoçeşitlilik Nedir? SOCAR Türkiye'de Biyoçeşitliliği Korumak için Neler Yapılıyor?
Sürdürülebilirlik 06.12.2023

Dünyadaki yaşam yaklaşık 4,5 milyar yıldır sürüyor. Geçen bu sürede artan canlı çeşitliliği ve canlıların birbirleriyle olan ilişkileri biyoçeşitlilik olarak adlandırılıyor. Bu ...

Devamı