Star Rafineri

STAR Rafineri: 6,3 Milyar Dolarlık Dev Yatırım

Türkiye’de reel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri, SOCAR Türkiye’nin Rafineri - Petrokimya entegrasyonunu hayata geçiriyor. STAR Rafineri, inşaatın en yoğun olduğu dönemde 3.000’den fazlası mühendis, 14 ülkeden 19.500 kişiye istihdam sağladı.
6,3 Milyar Dolar Yatırım Değeri
6,3 Milyar Dolar Yatırım Değeri

STAR Rafineri’nin Türkiye İçin Önemi

Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının %25’ini tek başına karşılayacak olan STAR Rafineri, aynı zamanda Türkiye’nin ilk Stratejik Teşvik Belgesini alan şirket.

STAR Rafineri ülke ekonomisi ve sanayinin ihtiyaçları gözetilerek stratejik ürünlere odaklanıyor. Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri’de, yılda 4,8 milyon ton dizel ve 1,6 milyon ton naftanın yanı sıra ülkemizdeki cari açığın önemli bileşenlerinden olan jet yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin de üretimi gerçekleştirilecek. STAR Rafineri, Türkiye’nin en büyük enerji projelerinden biri olarak petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf sağlayacak.

Farklı ham petrol türlerini işleme teknolojisi ve 63 tank ile yaklaşık 1 milyon 640 bin metreküp depolama kapasitesiyle STAR Rafineri, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak.
19.500 Kişi
19.500  KİŞİ
STAR RAFİNERİ İNŞAATININ EN YOĞUN
DÖNEMİNDE ÇALIŞAN SAYISI
1.100 Kişi
1.100  KİŞİ
İŞLETME DÖNEMİNDE
SAĞLANACAK İSTİHDAM SAYISI
5.400 Kişi
5.400  KM
STAR RAFİNERİ’DEKİ ELEKTRİK
KABLOLARININ TOPLAM UZUNLUĞU
6,3 Milyar Dolar Yatırım Değeri
Türkiye petrokimya sektörünün dışa bağımlılığını azaltacak STAR Rafineri’de petrokimya sektörü için önemli hammaddeler olan nafta, ksilen ve reformat ile cari açığın önemli kalemlerini oluşturan dizel, jet yakıtı, LPG ve petrokok gibi petrol ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek.
1,5 Milyar Dolar

Sürdürülebilir Enerji

STAR Rafineri, üretimde sürdürülebilirliğin önemine inanıyor. Çalışmalarının sosyal ve çevresel etkileri düzenli olarak denetleniyor ve dünya çapında örnek çalışmalara imza atılıyor. Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye çevre mevzuatı ve uluslararası kabul görmüş çevre standartları çerçevesinde çalışmalarını yürütüyor.

STAR Rafineri, tek noktaya yapılan en büyük yatırım olmasının yanında, mühendislik tasarımı aşamasında, çevrenin bir bütün olarak en iyi şekilde korunmasını sağlamak amacıyla, ekonomik olarak uygulanabilecek en ileri teknolojiler ve bunların uygulanış biçimleri anlamına gelen “En İyi Mevcut Teknikler” (Best Available Techniques) esas aldı.
Rakamlarla
STAR Rafineri
Petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar tasarruf sağlayacak
Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının %25’ini tek başına karşılayacak
Günde 214 bin varil ham petrol işleme kapasitesi
Günlük 34 bin metreküp ham petrol işleme kapasitesi
1,64 milyon metreküp depolama kapasitesi
Yılda 4,8 milyon ton düşük kükürtlü motorin üretilecek
Yılda 1,6 milyon ton jet yakıtı,
Yılda 1,6 milyon ton nafta üretilecek
Yılda 300 bin ton LPG üretecek.
55.000 ton yerüstü borularının ağırlığı
 1.045.000 metrekare boyandı
STAR RAFİNERİ’NİN KİLOMETRE TAŞLARI