İNSAN

"İnsan ve çevre, bizim olmazsa olmaz önceliğimizdir"

Kurulduğu günden bu yana faaliyetlerinin merkezine insanı konumlandıran Türkiye’nin Enerjisi SOCAR Türkiye, her alanda çalışanlarına yatırım yapmaktadır.

SOCAR Türkiye, faaliyet alanı olarak riski yüksek işler grubunda yer almaktadır. Bağlı şirketlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, ISO’nun kalite ve çevre yönetim sistemleri ile Petkim bünyesinde 2009 yılında kurularak belgelendirilen Entegre Yönetim Sistemiiçerisinde yürütülmektedir.Gelişen teknolojiler takip edilerek, mevcut sistemde daha emniyetli ekipmanlar ve daha az tehlikeli kimyasallar ile değişim sağlanarak proses güvenliği arttırılmaktadır.

Tehlikeli kimyasallar ile çalışan personelin sağlığını korumak için yapılan işe göre 3,6,12 aylık periyotlarda, personelin klinik ve laboratuvar sağlık testleri yapılmaktadır. Sağlık Servisi tarafından yapılan bu çalışmalar, sahada yapılan teknik ölçüm ve kontrollerle koordineli olarak yürütülmektedir.

Vizyonu çerçevesinde evrensel değerleri temel alarak insana yatırımı esas kabul eden SOCAR Türkiye, çalışanlarının sürdürülebilir gelişimini hedefleyerek kişisel gelişim ve kariyer yolculuğunuazami derecede önemsemektedir.

Bu doğrultuda SOCAR Türkiye, kariyer yolculuğunun önemine inanan bir vizyon ile alanında en çok çalışılmak istenen marka olma hedefiyle çalışanı için kişisel ve teknik gelişim programları ile yöneticilik potansiyelini de gözeterek sürdürülebilir bir kariyer sağlamayı hedef edinmiştir.

2008 yılında kazanılan “Mükemmellikte Yetkinlik” belgesinin ardından 2012 yılında gelen Ulusal Kalite Başarı Ödülü, SOCAR Türkiye bünyesinde insana yapılan yatırımın birer yansımasıdır.

SOCAR Türkiye, iş süreçlerinde çalışanını en iyi şekilde konumlandırmayı, çalışanına etkin ve etkili bir çalışma ortamı sağlayıp sosyal gelişimine katkı sağlamayı öncelik olarak kabul etmektedir.

ÇEVRE

Çevresel etkileri ortadan kaldıracak veya en aza indirecek teknolojileri kullanmaktadır.

SOCAR Türkiye, ülke sınırları içinde faaliyetlerine başladığı tarihten bu yana Türkiye’nin enerji ihtiyacına cevap verecek yatırımlara imza atmayı ilke edinmiş, enerji arzına temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla katkıda bulunmaya özen göstermektedir.

Bu çerçevede SOCAR Türkiye, iş süreçlerinde çevresel etkileri gözeten uygulamalar ışığında temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya dikkat ederek son teknoloji ile çevre ve insan sağlığını önemsemektedir. Bu anlayışımız, doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanımı, emisyonların sürekli izlenmesi, atıkların etkin yönetimi, çevreye uyumlu ürün ve teknoloji geliştirmeyle ilgili ARGE projeleri geliştirilmesi hedefleri gibi çevresel faaliyetlerimizle desteklenmektedir.

Uzun vadeli yatırımlarını uygulamaya alırken çevre ve insanı odak noktası kabul eden SOCAR Türkiye, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedeflemektedir.

ENERJİ

TÜRKİYE’NİN ENERJİSİ

SOCAR Türkiye, iş ortaklarına ve çevreye karşı olan sorumlulukları çerçevesinde enerji verimliliği konusunda 2013 yılında belgelenen ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Belgesi çerçevesinde belirlediği politikaları uygulamaktadır.

SOCAR Türkiye, bu çerçevede tüm şirketlerinde enerji tüketimini azaltmak için hedefler oluştururken, daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi için iyileştirmeler gerçekleştirmektedir.

Enerji verimliliği artırıcı projelere kaynak ayıran SOCAR Türkiye, enerji yönetiminde karbon ayakizini en aza indirerek çevreyi korumayı taahhüt etmektedir.

SOCAR Türkiye, kimya sektöründeki işletmesinde Avrupa Birliği normlarına uygun, çevre ve insan sağlığına uyumlu kaliteli ürünleri piyasaya sunmaktadır.