Haberler

Genel Kurul Davet İlanı

  • Petkim
  • Petlim
  • SOCAR

SOCAR TURKEY ELEKTRİK YATIRIMLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI

Sicil No:854631

 

SOCAR TURKEY ELEKTRİK YATIRIMLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 31/01/2017 günü, saat:11:00’da Eski Büyükdere Caddesi SOCAR Bosphorus Plaza No: 231 Kat:3 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır. Kurumsal temsilci olarak bildirilen kişiler ve iletişim bilgileri, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılacak söz konusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı ilanında ayrıca ilan edilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 428’nci maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olarak ilan yapılmış ise de yasa ve ilanda öngörülen sürede başvuruda bulunan olmamıştır.

Gündem ve kendisini vekil sıfatı ile temsil ettirecek hissedarların verecekleri noterlikçe tasdikli vekaletname şekli aşağıda gösterilmiştir.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Vagif ALİYEV

SOCAR TURKEY ELEKTRİK YATIRIMLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31/01/2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
  2. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
  3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
  4. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396’ncı maddelerde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

VEKALETNAME

Pay Sahibi olduğum SOCAR TURKEY ELEKTRİK YATIRIMLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’nin 31/01/2017 tarihinde saat:11:00’da Eski Büyükdere Caddesi SOCAR Bosphorus Plaza No: 231 Kat:3 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde yapacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, ………………………………….’ı vekil tayin ettim.

Pay Sahibinin Adı Soyadı :

Adresi :

Pay Adedi :

Rey Adedi :

İmzası :

NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Diğer Haberler

Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin Anadolu'ya Atılan İmzası TANAP’ın ...

Haberler

TANAP, 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan 2 yıllık süre zarfında Türkiye’ye toplamda 6 milyar metreküp gaz taşımış olacak.

Devamını Oku

Petkim, Tıbbi Malzeme ve Ambalaj Hammaddelerinin Üretimine Ağırlık Ver ...

Haberler

Petkim, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınına karşı verilen mücadelede, üretim planını iç piyasanın ihtiyacına yöne ...

Devamını Oku

SOCAR, Türkiye’den Ülkelerine Dönemeyen Azerbaycan Vatandaşları İle Öğ ...

Haberler

SOCAR, salgın dolayısıyla Azerbaycan’a dönemeyen Azerbaycan vatandaşları ve Türkiye’de okuyan Azerbaycanlı öğrencilere destek veriyor.

Devamını Oku