Page Menu

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Genel Başvuru Formu

SOCAR Türkiye’nin insan kaynakları politikası, enerji sektörünün ve ilişkili diğer sektörlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ayrıca insanın en önemli kaynak olduğu bilinciyle oluşturulmuştur. Çalışanların kişisel gelişimlerini destekleyerek performansı yükseltecek; paydaşları olarak gördüğü çalışanlarında olumlu etkiler uyandıracak bir çalışma alanı sağlayan yaklaşım ve buna bağlı uygulamalar oluşturmak insan kaynakları politikasının temelinde yer almaktadır.

 

SOCAR Türkiye insan kaynakları politikasının gerektirdiği ana sorumluluk; çalışanlarının öneri ve beklentilerini dikkate alarak; onlara etik değerlerin var olduğu güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak; motivasyonu artırıcı faaliyetlerde bulunmak; nitelikli iş gücünü tercih ederek kurumsal gelişimini sürdürürken nitelikli iş gücünün de ilk tercihi olmak ve aynı zamanda küresel yaklaşımla geleceğe yönelik insan kaynağını en verimli şekilde oluşturmaktır.

Sizinle iletişime geçebilmemiz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. 

Online Başvuru